امکان جمع بین زندگی اخلاقی و زندگی لذت بخش از نظر ارسطو
امکان جمع بین زندگی اخلاقی و زندگی لذت بخش از نظر ارسطو

مژگان محمدی؛ مالک حسینی؛ پرویز ضیا شهابی

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، ، صفحه 151-182

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36300

چکیده
  نسبت میان زندگی اخلاقی و لذت و درد یکی از پرسش‌های مهم فلسفی است. آیا انسان اخلاقی لزوما لذت بیشتری از زندگی و عمل اخلاقی خود می‌برد؟ یا نه، اخلاق نسبتی با زندگی لذت‌بخش ندارد. و حتی چه بسا فرد غیراخلاقی ...  بیشتر