اخلاق اطلاعات جهانی: نقد و بررسی دیدگاه چارلز اس
اخلاق اطلاعات جهانی: نقد و بررسی دیدگاه چارلز اس

محمدامین برادران نیکو؛ آرش موسوی؛ کیوان الستی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 147-187

https://doi.org/10.30470/phm.2019.97644.1518

چکیده
  فناوری اطلاعات روابط میان انسان‌ها در سراسر دنیا را ممکن ساخته است. ازاین‌رو، نظریه‌پردازان اخلاقِ اطلاعات، مانند ‏چارلز اِس، تلاش می‌کنند تا یک نظریۀ اخلاقی جهانی ارائه دهند. چارلز اس معتقد است ...  بیشتر