تطبیق «خودشناسی» ازمنظر کی‌یرکگارد و شیخ اشراق
تطبیق «خودشناسی» ازمنظر کی‌یرکگارد و شیخ اشراق

سیمین اسفندیاری؛ آزاده الیاسی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 315-336

https://doi.org/10.30470/phm.2019.95870.1501

چکیده
  چکیده در مقاله حاضر به بررسی موضوع خودشناسی از بعد عرفانی و فلسفی از دیدگاه شیخ شهاب‌الدین سهروردی و سورن کی‌یرکگارد با نگاهی مقایسه‌ای پرداخته می‌شود .کی‌یرکگارد معتقد است پرداختن به امور کلی و ماهیت ...  بیشتر
سرنوشت اخروی غیرمسلمانان از دیدگاه متکلمان اسلامی
سرنوشت اخروی غیرمسلمانان از دیدگاه متکلمان اسلامی
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 7-22

چکیده
  چه سرنوشتی در آخرت در انتظار پیروان سایر ادیان خواهد بود؟ آیا سرنوشت اُخروی غیرمسلمانان تابع نحوه‌ی عملکردشان در دنیا است یا این‌که سرنوشت اخروی آنها بدون ارتباط با اعمال دنیویشان، دوزخ خواهد بود؟ ...  بیشتر