رویکرد الگو‌محور در فهم چیستی دو دستگاه متافیزیکی: افلاطون و ارسطو
رویکرد الگو‌محور در فهم چیستی دو دستگاه متافیزیکی: افلاطون و ارسطو
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 7-34

چکیده
  دستگاه‌های متافیزیکی، بخشی مهم و قابل توجه ازمجموعه تاریخ فلسفه را به خود اختصاص داده‌اند. یک پرسش اساسی در مورد نظام‌های متافیزیکی کلاسیکی می‌تواند این باشد که آیا می‌توان الگو ومدل کلی و واحدی را ...  بیشتر