گونه‌های گوناگون فایده‌گرایی
گونه‌های گوناگون فایده‌گرایی
دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1393، ، صفحه 35-69

چکیده
  در چند دهۀ اخیر فیلسوفان فایده‌گرای بی‌شماری در زمینۀ اخلاق هنجاری فعالیت گسترده‌ای داشته، کوشیده‌اند با ارائۀ تفسیر جدیدی از «بیشینه‌سازی» ویا «خیر»، فایده‌گرایی را از گزند انتقادهای ...  بیشتر