اخلاق آموزش از نگاه نیچه
اخلاق آموزش از نگاه نیچه
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، ، صفحه 53-72

چکیده
  برخورد نیچه نسبت به اخلاق و آموزش مدرن ستیزه‌جویانه است. از دیدگاه وی اخلاق آموزش، از بیماری‌ای که ناشی از گذشتۀ تاریخی و سنتِ سقراطی- مسیحی است رنج می‌برد. نیچه خواهان حذف این فرهنگ شکل گرفته براساس ...  بیشتر