پذیرش گزاره بدون قرینه کافی بر مبنای نقد مفهوم اعتباری از نظر ویلیام جیمز و علّامه طباطبائی
پذیرش گزاره بدون قرینه کافی بر مبنای نقد مفهوم اعتباری از نظر ویلیام جیمز و علّامه طباطبائی

محمد حسین داودی؛ نفیسه ساطع

دوره 13، شماره 30 ، شهریور 1402، ، صفحه 207-232

https://doi.org/10.30470/phm.2022.552070.2202

چکیده
  «اعتباری» اصطلاح پرکاربرد در معرفت‌شناسی است. جیمز از اعتبار به عنوان برون‌رفتی از عقل‌گرایی حداکثری استفاده می‌کند و آن را «فرض باور» یا «پذیرش اولیه باور» معنا می‌کند به‌گونه‌ای ...  بیشتر
ارزش اخلاقی صدق:بازسازی دیدگاه کانت از منظر عقلانیت نقاد
ارزش اخلاقی صدق:بازسازی دیدگاه کانت از منظر عقلانیت نقاد

علیرضا منصوری

دوره 8، شماره 21 ، دی 1397، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30470/phm.2019.34350

چکیده
  چکیده: هدف علم مسئلۀ مورد مناقشه بین رئالیست‌ها و مخالفانشان است. رئالیست‌ها معتقدند هدف علم دستیابی به نظریه‌هایی است که توصیف و تبیین صادقی از جهان به‌دست دهند. برای پاسخ به این مسئله که چرا باید ...  بیشتر
نظریه معرفت گزاره ای صدرالمتالهین
نظریه معرفت گزاره ای صدرالمتالهین

سیدمجید حسینی؛ محمدعلی عباسیان؛ سیدعلی علم الهدی؛ ناصر محمدی

دوره 8، شماره 20 ، شهریور 1397، ، صفحه 41-67

https://doi.org/10.30470/phm.2018.32199

چکیده
  چیستی معرفت گزاره‌ای در معرفت‌شناسی معاصر ازمسائل مهم است. نظریه رایج در میان معرفت شناسان، معرفت گزاره‌ای را «باور صادق موجه» می‌شمرد، اما این نظریه با معضلی به نام «مشکل گتیه» مواجه شد. ...  بیشتر
رئالیسم در باب صدق در تقابل با دیدگاه‎های معرفتی
رئالیسم در باب صدق در تقابل با دیدگاه‎های معرفتی
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 61-73

چکیده
  مفهوم صدق یکی از مفاهیم اصلی فلسفه است که در منطق، معناشناسی و متافیزیک نقشی محوری دارد. رابطة  صدق و رئالیسم  یکی از مباحث مهمی است که در فلسفة تحلیلی معاصر مورد توجه قرار دارد و در این ارتباط پرسش ...  بیشتر