سوپروینینس و واقع‌گرائی اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشکاه تهران

10.30470/phm.2019.97526.1521

چکیده

هدف اصلی این نوشتار دفاع از موضع واقع‌گرائی اخلاقی است، یعنی دفاع از این رویکرد کلّی که خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی بخشی از عالم خارج به‌شمار می‌آید و دارای واقعیت خارجی هستند و دست‌کم برخی از گزاره‌های اخلاقی صادق هستند. برای این هدف ابتدا لازم است استدلال‌های ناواقع-گرایان اخلاقی نقد شده و پاسخ گفته شوند. یکی از استدلال‌های ناواقع‌گرایان اخلاقی در مقابل واقع-گرائی اخلاقی از طریق سوپروینینس در حوزه اخلاق صورتبندی شده است. برای نمونه جان مکی و سایمون بلک‌برن به کمک سوپروینینس استدلالی در دفاع از ناواقع‌گرائی اخلاقی و ردّ واقع‌گرائی اخلاقی ارائه کرده‌اند. در این نوشتار ابتدا گزارشی از سوپروینینس و قلمرو آن به حوزه اخلاق ارائه می‌کنیم. سپس استدلال بلک‌برن از طریق سوپروینینس را در نقد واقع‌گرائی اخلاقی تبیین و تحلیل می‌کنیم و در نهایت این استدلال را نقد می‌کنیم. نتیجه این پژوهش این خواهد بود که نمی‌توان با کمک چنین استدلالی به راحتی واقع‌‌گرائی اخلاقی را رد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supervenience and Moral Realism

نویسنده [English]

  • Behruz Muhammadi
University of Tehran
چکیده [English]

The main purpose of this article is to defend the position of moral realism, that is to defend this general approach to which moral characteristics and attributes are part of the outside world and at least some of the moral propositions are true. To this end, it is first necessary to criticize moral nonrealism arguments and to respond. One of the arguments of moral nonrealism versus moral realism has been formulated through Supervenience. John Mckie and Simon Blackburn, with the help of Supervenience, have argued in defense of moral realism and rejection of moral realism. In this paper we seek to explain, analyze and criticize this argument. So, first, we explain the nature of Supervenience and its domain to the field of ethics, then analyze Blackburn's argument through Supervenience in a critique of moral realism and finally, will criticize this argument.The result of this research is that moral realism is more acceptable than ethical falsehoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervenience
  • moral realism
  • moral nonrealism
  • Blackburn