نوآوری نگرش علامه خفری پیرامون کلام الهی
نوآوری نگرش علامه خفری پیرامون کلام الهی

محمد عباس زاده جهرمی؛ معصومه امیری

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 105-125

https://doi.org/10.30470/phm.2019.100285.1543

چکیده
  کلام الهی یکی از مسائل مهم و جنجال‌برانگیز در دانش کلام و آغازگر شکل‌گیری این دانش بوده است. پیرامون این موضوع در بین مسلمانان دو دیدگاه کلی مطرح شده است: متکلمین امامیه و معتزله غالبا کلام الهی را لفظی، ...  بیشتر