تبیین و نقد نگاه شهید صدر به عالم واقع
تبیین و نقد نگاه شهید صدر به عالم واقع

عباس اسالم؛ حسین فقیه

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 197-224

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38509

چکیده
  در سنت فلسفی اسلامی بحث از واقعیت در سه مبحث اصالت وجود و ماهیّت، مبحث نفس‌الامر و مساوقت شیئیّت با وجود متبلور است. با جستجو در این مباحث دانسته می‌شود که برخی متفکران، عالم واقع را مساوی و عده‌ای دیگر ...  بیشتر