مسئله شر از دیدگاه ملاصدرا و نورمن گیسلر
مسئله شر از دیدگاه ملاصدرا و نورمن گیسلر

مهدی شجریان

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 337-364

https://doi.org/10.30470/phm.2019.105967.1591

چکیده
  این مقاله به دنبال تبیین «مساله‌شر» و پاسخ‌های ارائه‌شده به آن در دیدگاه ملاصدرای شیرازی و نورمن گیسلر است. به‌رغم تمایزی که نامبردگان در غایت تبیین مساله‌شر دارند به‌گونه‌ای که ملاصدرا درصدد ...  بیشتر