ملاصدرا، تفسیر یا تأویل
ملاصدرا، تفسیر یا تأویل
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، ، صفحه 21-53

چکیده
  قرآن (طریق وحی) در کنار استدلالات عقلی و برهان و نیز تهذیب نفس و عرفان، یکی از مؤلفه‌های اصلی و در حقیقت مهمترین رکن حکمت متعالیه به‌شمار می‌آید.. صدرالمتألهین به عنوان فیلسوف، مفسّر و عارف بزرگ جهان ...  بیشتر