پرسش باز مور و هنجارمندی اخلاقی؛ نقد پل بلومفیلد
پرسش باز مور و هنجارمندی اخلاقی؛ نقد پل بلومفیلد

رضا مثمر؛ سید علی کلانتری

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 257-288

https://doi.org/10.30470/phm.2019.86070.1404

چکیده
  مور (1903) در استدلال پرسش باز ادعا می‌کند که مفهوم «خوب» را نمی‌توان بر اساس مفاهیم دیگر اعم از مفاهیم طبیعی و غیر طبیعی تعریف کرد. پل بلومفیلد (2006) به تبعیت از داروال-گیبارد-ریلتن (1992) تقلیل ناپذیری ...  بیشتر
نظریه ارجاعی معنا
نظریه ارجاعی معنا
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1388، ، صفحه 57-71

چکیده
  مباحث فلسفه زبان (زبانشناسی فلسفی) را زیر دو عنوان کلی معناشناسی فلسفی[1] و کارکردشناسی فلسفی[2] میتوان دسته بندی کرد. اولی دارای دو بخش عمده نظریه معنا[3] (شامل بحث‌های مربوط به ماهیت معنا، معناداری، هم ...  بیشتر