بررسی مقایسه‌ای آرای هایدگر و کربن در باب «فهم در ساحت حضور»
بررسی مقایسه‌ای آرای هایدگر و کربن در باب «فهم در ساحت حضور»

مهدی فدایی مهربانی؛ سعید جهانگیری

دوره 10، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 313-348

https://doi.org/10.30470/phm.2020.121647.1752

چکیده
  مارتین هایدگر فیلسوف پدیدارشناس آلمانی را باید یکی از مهم‌ترین منتقدان فلسفۀ سوبژکتیو غرب در نظر آورد که به جای تأکید بر انفکاک پذیرفته شدۀ فاعل شناسا و مورد شناسایی، که به طور خاص در نظریۀ تناظری صدق ...  بیشتر
خودآگاهی به‌مثابۀ خداآگاهی در اندیشۀ ملاصدرا
خودآگاهی به‌مثابۀ خداآگاهی در اندیشۀ ملاصدرا

محمد کاظم علمی سولا؛ طوبی لعل صاحبی

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، ، صفحه 61-76

چکیده
  نحوۀ ارتباط انسان با پیرامون خویش که ذهن هر اندیشنده‌ای را به خود مشغول می‌دارد، در فلسفه عمدتاً ارتباط «من» و «او» یا «خود» و «دیگری» تعبیر می‌شود. «من» با ادراک از «من» ...  بیشتر
مسأله معرفت، جدال ارسطو و درایور
مسأله معرفت، جدال ارسطو و درایور
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، ، صفحه 73-95

چکیده
  اخلاق ارسطویی پیوندی نزدیک با مفهوم فضیلت دارد. در سنت ارسطویی فاعل اخلاقی برای اتصاف به فضیلت، لازم است با معرفت کامل نسبت به شرایط عمل کند. از نظر ارسطو معرفت جزء سازنده و ضروری یک فضیلت محسوب می‌شود. ...  بیشتر
نقش محبت در زندگی اخلاقی از منظر حکمت متعالیه
نقش محبت در زندگی اخلاقی از منظر حکمت متعالیه
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 49-81

چکیده
  عرفا و حکما در تعریف محبّت، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند. اغلب متکلمان و فیلسوفان بر این باورند که محبّت قابل تعریف نیست. نگارنده در این مقاله کوشیده است براساس حکمت متعالیه و دیدگاه ملاصدرا به ...  بیشتر