لایب‌نیتس و تمایز جوهر خدا و مُناد
لایب‌نیتس و تمایز جوهر خدا و مُناد

شهین اعوانی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 73-100

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38505

چکیده
  لایب ‌نیتس فیلسوفی عقل‌گراست که فلسفه ‌ا‌ش نظام‌مند ، منسجم ولی متفاوت با سایر عقل‌گرایان است . اکثر عقل‌گرایان ، مخالف دیدگاه ارسطو هستند. در این مقاله اختلاف منظر آنها با ارسطو و دیدگا‌ه مدرسی ...  بیشتر
بررسی انتقادی غایت‌گریزی دکارت در فیزیک
بررسی انتقادی غایت‌گریزی دکارت در فیزیک

مهدی سلیمانی خورموجی؛ مجید ملایوسفی؛ علی صداقت

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، ، صفحه 85-117

چکیده
  با آنکه برخی دکارت‌پژوهان، ادعای صریح وی مبنی بر استنتاج فیزیک از متافیزیکش را اغراق‌آمیز (یا حتی گمراه‌کننده) می‌دانند، برخی دیگر از آنان، ادعای او را جدی (یا حتی تعیین‌کننده) می‌دانند. این مقاله ...  بیشتر
معرفت‌شناسی در نظام فلسفی دکارت و سهروردی
معرفت‌شناسی در نظام فلسفی دکارت و سهروردی
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 7-25

چکیده
  دکارت در رأس فیلسوفانی است که مسأله شناخت را با روشی نظام مند دنبال می‌کند و تمام سعی خود را به کار می‌بندد تا از روشهای پیشنهادیش  تمام شناخت ها را  استنتاج نموده  و بدینوسیله  به معرفت یقینی ...  بیشتر