بازخوانی مساله مواجهه با مرگ در نگاه اپیکوریان در عصر مدرن
بازخوانی مساله مواجهه با مرگ در نگاه اپیکوریان در عصر مدرن

سیدامیررضا مزاری

دوره 11، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 387-409

https://doi.org/10.30470/phm.2020.129720.1826

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی که همیشه همراه انسان بوده، مواجهۀ انسان با مرگ است. سنت‌های مهم فلسفی، همواره به‌طور جدی به این موضوع مهم پرداخته‌اند و تلاش کرده­اند تا مرگ را به‌عنوان جدی‌ترین دغدغۀ ...  بیشتر