آیا هنوز دربارهی واقعیت و صدق چیزی برای گفتن هست؟
آیا هنوز دربارهی واقعیت و صدق چیزی برای گفتن هست؟
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 107-129

چکیده
  فیلسوف آمریکایی هیلاری پاتنم (متولد 1926) در دهه‌های اخیر نویسنده‌ی بزرگی در زمینه‌ی فلسفه‌ی ذهن، فلسفه‌ی زبان و فلسفه‌ی شناخت بوده است. پاتنم که در ابتدا مدافع روی‌کردی «کارکردگرایانه» به ذهن ...  بیشتر