معیار صدق و کذب در ارتباط پزشک و بیمار
معیار صدق و کذب در ارتباط پزشک و بیمار
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 71-82

چکیده
  یکی از مسائل مهم در اخلاق پزشکی چگونگی بیان خبر بد به بیمار ازسوی پزشک است. سئوال این است که معیار صدق و کذب در ارتباط پزشک و بیمار چیست؟ علمای اخلاق، معیار کذب را یکی از این چهار گزینه دانسته‌اند: 1) خبر ...  بیشتر