عقلانیتِ اخلاقی زیستن از نگاه تامس نیگل
عقلانیتِ اخلاقی زیستن از نگاه تامس نیگل
دوره 2، شماره 6 ، تیر 1389، ، صفحه 95-121

چکیده
  با فرض آنکه عقلانیت ممیزه‌ی آدمی و مؤلفه‌ی مطلوب اوست؛ و نیز با فرض اینکه رفتارهای به ظاهر دیگرنگرانه و اخلاقی از او سر می‌زند، آیا اخلاقی زیستن عقلانی است؟ آیا اخلاقی زیستن با اقتضای عقلانیت سازگار ...  بیشتر