مفهوم همبستگی در اندیشه‌ی ریچارد رورتی
مفهوم همبستگی در اندیشه‌ی ریچارد رورتی
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 119-142

چکیده
  رورتی در تلاش است به عنوان یک فیلسوف تحلیلی، در بستر اندیشه‌ای پسامدرنی و با نگاهی پراگماتیکی که به واژگان‌ و زبان دارد، به ساختار شکنی مسائل مختلف فلسفه مبادرت ورزد. بدین منظور، او تمام معرفت‌شناسی ...  بیشتر
تلقی ریچارد رورتی از حقیقت به مثابه‌ی هدف پژوهش
تلقی ریچارد رورتی از حقیقت به مثابه‌ی هدف پژوهش

محمد اصغری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 47-65

چکیده
  این مقاله به تحلیل دیدگاه نئوپراگماتیستی رورتی درباره ی حقیقت عینی می پردازد. طبق نظر این فیلسوف هدف پژوهش برخلاف دیدگاه متفکران گذشته، کشفِ«حقیقت عینی»(objective truth) نیست. به نظر رورتی مفاهیمی مثل ...  بیشتر