رویکرد فلسفی کندی در مورد راهکارهای مقابله با حزن و اندوه
رویکرد فلسفی کندی در مورد راهکارهای مقابله با حزن و اندوه
دوره 2، شماره 6 ، تیر 1389، ، صفحه 123-139

چکیده
  ابویوسف یعقوب ابن اسحاق کندی (185- 252 هـ ق) ـ معروف به فیلسوف عرب و اولین فیلسوف اسلام ـ رساله‌ای در رابطه با راهکارهای مقابله با حزن و اندوه نوشت که در عصر خود کمنظیر است. این رساله در زمره‌ی نوعی نگارشِ ...  بیشتر