نقش محبت در زندگی اخلاقی از منظر حکمت متعالیه
نقش محبت در زندگی اخلاقی از منظر حکمت متعالیه
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 49-81

چکیده
  عرفا و حکما در تعریف محبّت، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند. اغلب متکلمان و فیلسوفان بر این باورند که محبّت قابل تعریف نیست. نگارنده در این مقاله کوشیده است براساس حکمت متعالیه و دیدگاه ملاصدرا به ...  بیشتر