اندیشه‌های وجودی ملاصدرا در تقارب با عرفاء
اندیشه‌های وجودی ملاصدرا در تقارب با عرفاء
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، ، صفحه 55-70

چکیده
  یکی از مسائل مهم در باب هستی شناسی، مسئله علیت و رابطۀ حق‌تعالی با ممکنات است که دغدغۀ آن، مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد. معمولاً فلاسفه و متکلمین را از قائلین به علیت و عرفاء را از منکرین علیت ...  بیشتر