پراگماتیسم و فلسفة تحلیلی
پراگماتیسم و فلسفة تحلیلی

عبدالرزاق حسامی‌فر

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، ، صفحه 187-217

چکیده
  پراگماتیسم در طبقه‌بندی فلسفۀ معاصر به دو سنت تحلیلی و قاره‌ای، جایگاه بینابینی دارد و البته قرابت آن به فلسفۀ تحلیلی بیشتر است. پیوند میان پراگماتیسم و فلسفۀ تحلیلی را در نیمۀ نخست قرن بیستم می توان ...  بیشتر
جایگاه متافیزیک در فلسفه تحلیلی
جایگاه متافیزیک در فلسفه تحلیلی
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، ، صفحه 71-94

چکیده
  هرگونه تلاشی در جهت تعیین ویژگی‌های اصلی یک مکتب فلسفی که باعث وحدت فکری اعضاء آن بشود، کاری بسیار سخت و دشوار است. فلسفۀ تحلیلی نیز، به‌عنوان یکی از مکاتب مهم قرن بیستم، که در آن شاخه‌های مختلفی همچون ...  بیشتر