بررسی نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور
بررسی نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور

ابوالفضل توکلی شاندیز؛ سید حسن اسلامی اردکانی؛ سید احمد فاضلی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 355-385

https://doi.org/10.30470/phm.2019.100431.1546

چکیده
  این مقاله می‌کوشد به تأمل در مورد نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور، فیلسوف بزرگ فرانسوی بپردازد. به این منظور پس از نگاهی اجمالی به مفهوم و نظریه‌های روایت و طرح پیشینه موضوع در مورد نسبت ...  بیشتر
معرفت‌شناسی فضیلت محور: نقد و بررسی دیدگاه لیندا زاگزبسکی
معرفت‌شناسی فضیلت محور: نقد و بررسی دیدگاه لیندا زاگزبسکی
دوره 5، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 43-79

چکیده
  معرفت‌شناسی فضیلت محور عنوان گونه‌ای جدید از نظریات معرفت‌شناختی است که با الگو برداری از نظریات فضیلت محور در حوزه اخلاق شکل گرفته است. از جمله سرشناس‌ترین نظریه پردازان معرفت‌شناسی فضیلت محور می‌توان ...  بیشتر