خطاهای نظریة خطای جان مکی
خطاهای نظریة خطای جان مکی

مهدی اخوان؛ سید مهدی کشمیری؛ حامد مرآتی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، ، صفحه 145-171

چکیده
  این مقاله می‌کوشد آرای فرااخلاقی فیلسوف اخلاق معاصر جی. ال. مکی (موسوم به نظریۀ خطا) را توصیف و تحلیل و نهایتاً سنجش انتقادی کند. نظرات فرااخلاقی و موضع شکاکانه مکی در خصوص احکام و گزاره‌های اخلاقی نیز، ...  بیشتر