مقبولیّت اثباتهای تصویری در ریاضیات
مقبولیّت اثباتهای تصویری در ریاضیات

حسین بیات

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، ، صفحه 173-206

چکیده
  اغلب ریاضی‌دانان اثباتهای تصویری را به‌عنوان یک نوع اصیل از اثباتهای ریاضیاتی نمی‌پذیرند یا در پذیرش آنها تردید دارند. در این مقاله ده ایراد متداول یا احتمالی وارد بر این نوع اثباتها صورت‌بندی شده ...  بیشتر