نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

فارابی و ابن‌سینا در آثار خود برای شرطی متصل اقسام بسیاری برشمرده و مباحث متنوعی در آثار پیروان خود پدید آورده‌اند. دو قسم مهم از این اقسام، عبارت است از «لزومی» و «اتفاقی» که هر کدام به اقسام جزئی‌تری تقسیم می‌شوند. در این مقاله، به شرطی لزومی و برخی از اقسام آن خواهیم پرداخت. چهار مبحث مهم درباره شرطی لزومی، عبارت است از 1. نسبت شرطی لزومی با شرطی اتفاقی و شرطی عام، 2. تجزیه و تحلیل اقسام شرطی لزومی، 3. تحلیل منطقی و صورت‌بندی آن در منطق جدید و بیان رابطه ضرورت با لزوم، 4. شرایط صدق شرطی لزومی. این مباحث، در نوشته‌های چند دهه‌ی اخیر، به شیوه‌های گوناگون و گاه متضاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و حتی منطق‌های سه‌ارزشی را برای شرایط صدق متصل لزومی پیشنهاد کرده‌اند. در این مقاله، با نقل عبارات کلیدی از بزرگان منطق قدیم، به نقد تحلیل‌های معاصران پرداخته و تحلیل خود از مباحث طرح شده را ارائه می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Cogent Conditional in Modern Logic

چکیده [English]

Al-Farabi and Avicenna have enumerated so many kinds of conditionals and produced a massive literature in their successors’ works. Two important kinds are the “cogent” and the “contingent,” which, in turn, are divided into more particular varieties. In this paper, I consider the “cogent conditional” and some kinds thereof. Four significant discussions here are: 1. the cogent conditional’s relation to the contingent conditional and to the general condition, 2. analysis of the kinds of the cogent conditional, 3. logical analysis of cogent conditional and of its kinds in Modern Logic and representing the relation between cogency and necessity, 4. the truth conditions of cogent conditional. In the recent decades, the logical analysis of the cogent conditionals and their truth-conditions has been widely discussed. But the discussions have generally been fulfilled in different ways, which are sometimes inconsistent with each other. It has even been proposed to use three-valued tableaux to analyze the cogent conditionals. In this paper, I will quote the key phrases from Ancient Logic to criticize the contemporaries’ analyses and thereby to introduce mine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conditional
  • Cogent Conditional
  • Contingent Conditional
  • implication and necessity
  • truth-conditions
  • three-valued logic