نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سول کریپکی برای تبیین منطق موجهات محمولی دو نظام جداگانه (در سالهای 1959م و 1963م) طراحی کرده است. در این مقاله با بررسی اجمالی ساختار نحوی و ساختار معنایی دو نظام مذکور، به مقایسه آنها و میزان کارآیی هرکدام در تبیین منطق موجهات محمولی پرداخته شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Syntax and Semantics of Quantified Modal Logic in Kripke's View

چکیده [English]

Saul kripke has constructed two distinct systems (1959&1963) to interpret Quantified Modal Logic. This article will have a review in syntax and semantics of these systems, and their efficiency to interpret Quantified Modal Logic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kripke
  • Quantified Modal Logic
  • syntax
  • Semantics