نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله پس از بررسی مفاد رساله صلح پایدار کانت، به این می‌پردازیم که کانت با مسئله عاملیت سیاسی برای رسیدن به هدف مشخص برقراری صلح پایدار چگونه برخورد می‌کند. رساله صلح پایدار کانت در مورد اقدام‌های فوری برای تحقق صلح و نیز اقدام‌هایی سخن می‌گوید که به زعم او برای تحقق صلحی پایدار باید به کار بست. از نظر کانت تحقق صلح پایدار در میان ملت‌ها از طریق حکومت‌های جمهوری ممکن است. رساله کانت حاوی مضامین متنوعی است که در بحث حاضر به برخی از آن‌ها که در نهایت به نظر او درباره عاملیت سیاسی مربوط می‌شوند خواهیم پرداخت. استدلال کانت در نفی حق انقلاب و نقشی که برای طبیعت (مشیت) در پیش‌ رفت تاریخ و پیش‌برد هدفش در نظر می‌گیرد در این بررسی اساسی است. با در نظر گرفتن این دو مورد به این خواهیم پرداخت که چگونه تلاش کانت برای سازمان دادن سیاست براساس امور مطلق نه تنها کمکی به انسجام نظریه سیاسی‌اش نمی‌کند، بلکه وارد کردن امر مطلق در سیاست، مشکلی درونی را در خود اصل اخلاقی کانت می‌نمایاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perpetual Peace and political Agency in kant

چکیده [English]

In this article, I first review Kant's Perpetual Peace to see how he considers political agencies to reach the goal of perpetual peace. Perpetual Peace suggests two kinds of actions needed for bringing peace: actions which should be taken immediately, and actions needed for establishing and perpetuating peace. Kant discusses that the only kind of states which can help to establish perpetual peace are republics. His discussions and arguments have several features. Among them his controversial argument about revolutions can be considerable in this paper. Revisiting his argument about denial of the right to revolt, and the role he sees for The Nature for accomplishing the Peace and progress is critical in this review. Regarding these two main themes, we can see that how Kant's effort to reconstruct politics on the basis of categorical imperatives, not only does not suffice the consistency of his theory, but also, and it is more important, reveals an internal deficit in his formation of ethical law, itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant
  • Perpetual Peace
  • political agency
  • nature
  • right to revolt
  • categorical imperatives