نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله ریچارد به رابطۀ بین خدا و اخلاق می‌پردازد. پرسش اصلی این است که آیا امر و نهی خداوند به‌علت حسن و قبح ذاتی افعال است یا اینکه حسن و قبح افعال از امر و نهی خداوند سرچشمه می‌گیرد؟
سوئین‌برن معتقد است که ما انسان‌ها ذاتاً می‌توانیم حسن و قبح اخلاقی افعال زیادی را تشخیص دهیم؛ چه باور به خدا داشته باشیم چه نداشته باشیم. وجود و افعال خدا نمی‌تواند نقش زیادی در حقایق اخلاقی ضروری داشته باشد؛ هرچند خدا به‌علت عالم مطلق بودن می‌تواند ما را به افعالی که خوب یا تکلیفی‌اند آگاه سازد و آن‌چه را که در همه حال خوب است به ما توصیه نماید. در این صورت امر و توصیۀ او می تواند به تکلیف و خوبی فعل بیفزاید. اما حقایقِ اخلاقیِ امکانیِ فراوانی هم وجود دارند که اوامر یا دیگر اعمال خداوند سبب وقوع آنها شده است. در این نوشتار سوئین‌برن استدلال می کند که وجود خدا پیش شرط وجود حقایق اخلاقی نبوده اما وجودش بر این امر که حقایق اخلاقی چه هستند، تاثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

God and Morality

چکیده [English]

In this paper, Richard Swinburne considers the relationship between God and Morality. The chief question is that whether or not actions can be morally understood as good or bad, being independent from God’s commands. Swinburne maintains that humans have grown in their understanding of which kinds of actions are morally obligatory or wrong, or any other kinds  of action independently. He argues that the existence and actions of God make no difference to the fact that there are necessary moral truths, but that they make a great difference to what those moral truths are. However, the existence and actions of God can make a great difference to what are the contingent truths. In virtue of the necessary truth that people are obliged to obey benefactors of a certain kind, and a contingent non-moral truth that a benefactor of that kind. So, God has reasons to command us to do various acts, and his command to do them would impose on us an obligation to do them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • moral action
  • Good
  • bad
  • necessary truth
  • contingent truth
  • Swinburne
  • Command