نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌های ایران، از مهم‌ترین سرمایه‌های علمی و فرهنگی کشور  به‌شمار می‌آید. این میراث کهن به یُمن تلاش‌های بی‌وقفه‌ی دانشمندان، کتّاب و کتابخانه‌ها در طی قرن‌های متمادی محفوظ مانده است. بخش خطی کتابخانه‌ی مدرسه‌ی عالی شهید مطهری شامل چهار هزار و یکصد و هشتاد و سه نسخه کتاب و رساله در زمینه‌ی علوم مختلف است.
از آن میان، ده‌ها نسخه و رساله‌ی موجود در زمینه‌ی علم اخلاق، جایگاه برجسته‌ای دارد.  لذا شناسائی کامل ویژگی‌های نسخه‌ها و رساله‌های مندرج در مجموعه‌ها و جُنگ‌ها؛ و ارائه‌ی آن به‌‌نحو شایسته امری اجتناب‌ناپذیر می‌نمایاند. در نوشتار حاضر، اطلاعات کلیدی مجموعه آثار اخلاقیِ موجود در این کتابخانه در زمنیه‌های: عنوان، مؤلف، کاتب، زبان، سال تألیف، سال کتابت، تعداد صفحات و شماره‌ی ثبت؛ به ترتیب الفبایی عناوین نسخه‌ها ارائه شده است. علاوه بر آن به وجود نسخه‌های دیگر این کتاب‌ها و رساله‌ها در مخزن‌های خطی سایر کتابخانه‌های بزرگ کشور با استناد به فهرست نسخه‌های خطی آن کتابخانه‌ها نیز اشاره شده است. امید است اطلاعات مذکور در تمهید تصحیح، تحقیق و انجام پژوهش‌های بنیادی در زمینه‌ی احیای میراثِ پیشنیان در حوزه‌ی علم اخلاق مؤثر افتد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Catalogue of the Existing Manuscripts in Ethics in Shahid Motahhari Supreme School's Library

چکیده [English]

The existing manuscripts in Iran's libraries are regarded as an indispensible cultural heritage. This old heritage has been preserved across the ages, thanks to devotion and endless efforts of many scholars. The Manuscripts Section of Shahid Motahhari Supreme School includes four thousand, one hundred and eighty three books and pamphlets in various fields. Among these, dozens of scripts and pamphlets in Ethics seem to be of considerable significance. In this regard, a thorough analysis and presentation of the characteristic features of these manuscripts seems imperative. In this article, the key information regarding the Ethics Collection of this library, including the Title, Author, Scripter, the language, the year of composition, the year of scripting, the page numbers, and the catalogue number are given in an alphabetical order. Moreover, other manuscripts in the field as existing in other collections in the country are also included. I hope such information will assist researchers in editing, surveying, and carrying out fundamental research work needed in order to preserve and highlight the cultural legacy of Iranian history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalogue
  • Manuscript
  • Library
  • Shahid Motahhari Supreme School
  • Ethics