نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ابویوسف یعقوب ابن اسحاق کندی (185- 252 هـ ق) ـ معروف به فیلسوف عرب و اولین فیلسوف اسلام ـ رساله‌ای در رابطه با راهکارهای مقابله با حزن و اندوه نوشت که در عصر خود کمنظیر است. این رساله در زمره‌ی نوعی نگارشِ فلسفی ـ ادبی به‌شمار می‌رود و با دید روانشناختی ـ فلسفی نوشته شده، که از نگاه فلسفی و دینی او نسبت به عالم مادی و جایگاه آدمی در هستی و اهداف انسانی ناشی میشود. وی معتقد است قبل از هر راهحلّی، ابتدا باید عوامل اندوه ریشه‌یابی گردد تا، امید رهایی از آن در آدمی جوانه زند. از نظر او «از دست دادن چیزهای مورد علاقه و محبوب» و «نرسیدن به امیال و آرزوهای مورد نظری که ذهن ما را به خود مشغول کرده است» می‌تواند دو عامل اساسی در ایجاد حزن (ألم نفسانی) باشد. کندی در این رساله ده راهحل، برای دفع حزن و ألم نفسانی ارائه داده است. با توجه به نیاز انسانِ عصر حاضر که با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه‌های مادی، دچار اندوه و افسردگی؛ و استرس و تشویش‌های آزاردهنده می‌باشد و احساس خلأ روحی ـ روانی دارد، طرح چنین بحث‌هایی ضروری به‌نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kendi’s Philosophical Approach Regarding Options for Dealing with Sorrows and Sadness

چکیده [English]

Abu Yusef Yaqub Ibn Ishaq Kendi (185-252 Hejira), who is known as an Arab philosopher & the first philosopher in Islam, has written a distinctive book on various approaches to deal with sadness and sorrow. This book is regarded as a literary-philosophical text and is written from a psychological-philosophical perspective which is rooted in Kendi’s philosophical & religious point of view about the material world and the human situation in the universe. He believes that before any solution, the causes of sadness must be found in order to encourage hope in human soul. In his point of view, the loss of the favorite and desirable things on the one hand, and the failure to achieve desires and wishes on the other are the two main factors of creating sadness (sensual grief). In this book, he recommends ten solutions to repulse sadness & sensual grief. Addressing such matters seems to be of great significance in a world where human beings are overwhelmed by the stress and anxiety characteristic of the modern world.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kendi
  • happiness
  • Sorrow
  • Sadness
  • Sensual grief
  • Desire
  • Wishes