نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

2 سطح 3 اخلاق و تربیت مرکز آموزش عالی معصومیه(س) ، قم ، ایران

چکیده

جمعیت جهان به‌صورت چشمگیر و روزافزونی در حال افزایش است و مردم با مشکلات و معضلات مهمی چون گرسنگی و سوءتغذیۀ شدید روبرو هستند. به ادعای برخی، تولید غذاهای اصلاح‌شدۀ ژنتیکی می‌تواند راه‌حل مناسبی برای تأمین غذای سالم و کافی و در نتیجه، حل گرسنگی جهانی باشد. تولید غذاهای اصلاح‌شدۀ‌ ژنتیکی با مخالفت‌های بسیاری نیز روبرو شده است. گروهی از مخالفان، با ارائۀ دلایل الهیاتی، تولید غذاهای اصلاح‌شدۀ ژنتیکی را به‌خودی‌خود و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، غیراخلاقی و ناپسند می‌دانند. این مقاله در صدد  بررسی و نقد مهم‌ترین دلایل الهیاتی مخالفت با تولید غذاهای اصلاح‌شدۀ ژنتیکی مانند بازی در نقش خدا، عبور از مرزهای گونه، نقض ارزش ذاتی گیاهان و حیوانات و تغییر در خلقت است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که این دلایل از اتقان کافی برخوردار نیستند و نمی‌توانند غیراخلاقی­بودن تولید غذاهای اصلاح‌شدۀ ژنتیکی را اثبات کنند، البته لازمۀ این مطلب، اخلاقی­بودن چنین کاری نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical study of the theological incorrectness of the production of genetically modified foods

نویسندگان [English]

 • alireza alebouyeh 1
 • maryam razavi 2

1 Assistant Professor, Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran

2

چکیده [English]

The world's population is growing exponentially, and people are facing significant problems such as hunger and extreme malnutrition. According to some people, the production of genetically modified foods can be a good solution to provide healthy and adequate food and, thus, solve global hunger. The production of genetically modified foods has faced much opposition. A group of opponents, by presenting theological reasons, consider the production of genetically modified foods to be immoral and disgusting on their own, regardless of the consequences. This paper seeks to examine and critique the most important theological reasons for opposing the production of genetically modified foods, such as playing the role of God, crossing species boundaries, violating the intrinsic value of plants and animals, and changing creation. The results show that these reasons are not sufficiently convincing and cannot prove the immorality of the production of genetically modified foods, although this is not necessarily the case.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genetically Modified Foods
 • Playing God's Role
 • Crossing Species Boundaries
 • Violating Intrinsic Values of Plants and Animals
 • Changing Creations
 • آلوسی، سید محمود. (1415). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم . بیروت: دارلکتب العلمیه، چاپ اول.
 • انصاری، معصومه، لاجوردی، فاطمه. (1391). دین یهود و مسائل زیست­محیطی. پژوهشنامۀ ادیان، ۶(۱۱):35-52.
 • پارسا، علیرضا. (1395). نقد دیدگاه لین وایت در مسألۀ بحران زیست‌محیطی بر اساس مبنای انسان‌شناختی اسلامی. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آموزش محیط‌زیست و توسعۀ پایدار، (۴): 65-74.
 • پورداوود، مهدی و دیگران. (1395). بررسی محصولات تراریخته از دیدگاه دینی و سیاسی. همایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار. همایش وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.۱.
 • پیترز، تد. (1386). بازی در نقش خدا؟. عبدالرضا سالار بهزادی. تهران: نشر نی، چاپ اول.
 • جوادی آملی، عبدالله. (1386). اسلام و محیط زیست. قم: نشر اسراء، چاپ ششم.
 • ­_______________________. (1389). تسنیم. قم: نشر اسراء، چاپ دوم.
 • _______________________. (1387). مبادی اخلاق در قرآن. محقق حسین شفیعی. قم: نشر اسراء، چاپ ششم.
 • ریگان، تام. (1397). حق حیوان، خطای انسان: درآمدی به فلسفۀ اخلاق. بهنام خداپناه. تهران: نشر کرگدن، چاپ اول.
 • رکن الدینی، سید حسین. (1398). شأن اخلاقی حیوانات از دیدگاه اندیشمندان غرب، مسلمان و قرآن کریم با تأکید بر تفسیر المیزان. پژوهش های اخلاقی. ۳۷(۱): 153-172.
 • رهنما، حسن. (1387). اخلاق زیستی و تولید محصولات تراریخته. فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، ۶(۱): 1-14.
 • رهنما، حسن. (1394). بررسی تطبیقی دیدگاه ادیان مختلف در مورد فناوری محصولات تراریخته. فصلنامۀ اخلاق زیستی، ۵(۱۶): 183-218.
 • ریفیکن، جرمی. (1383). قرن بیوتکنولوژی. حسین داوری. تهران: کتاب صبح، چاپ دوم.
 • زمخشری، محمود.(1407). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دارالکتاب العربی، چاپ سوم.
 • سیوطی، جلال الدین. (1416). تفسیر الجلالین. بیروت: موسسه النور للمطبوعات، چاپ اول.
 • سینگر، پیتر.(1386). اخلاق محیط‌زیست. علیرضا آل‌بویه. نقد و نظر. فصلنامۀ علمی پژوهشی فلسفه و الهیات، شمارۀ۱۲(۴۶و۴۶): 141-169.
 • شربوک، دان کوهن. (1394). دین یهود. تهران: نشر مرکز، چاپ اول.
 • شریف الرضی، محمد بن حسین. (1380). المجازات النبویه. مهدی هوشمند. قم: دارالحدیث، چاپ اول.
 • الشیرازی، صدرالدین محمد. (1393). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه.. قم: منشورات الطلیعه النور، المجلد الثانی.
 • طباطبائی، سید محمدحسین. (1374). ترجمۀ تفسیر المیزان. سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ پنجم.
 • طباطبائی، سید محمدحسین. (1388). نهایه الحکمه. عباسعلی زارعی سبزواری. قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم.
 • طبرسی، فضل بن حسن. (1377). جوامع الجامع. ترجمه احمد امیری شادمهری. مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ دوم.
 • طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن.(1360). ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن. مترجمان. تهران: انتشارات فراهانی، چاپ اول.
 • طوسی، محمد بن حسن. (بی تا). التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.
 • طوسی، محمد بن حسن. (1407). تهذیب الأحکام. تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.
 • عابدی سروستانی، احمد؛ شاه ولی، منصور، محقق داماد، سید مصطفی. (1386). ماهیت و دیدگاه‌های اخلاق زیست‌محیطی با تأکید بر دیدگاه اسلامی. اخلاق در علوم و فناوری،۲(۱و۲): 59-72.
 • علی بیک، هنگامه. (1381). تکامل موجودات زنده. تهران: فیروزه، چاپ چهارم.
 • قرآن، ترجمۀ آیت‌الله مکارم شیرازی.
 • کاپلستون، فردریک.(1386). تاریخ فلسفه. غلامرضا اعوانی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، چاپ دوم.
 • کانت، ایمانوئل. (1383). فقط موجودات عاقل صاحب ارزش اخلاقی‌اند. ترجمۀ فاطمه ولیانی، لوئی پ پویمان. اخلاق زیست‌محیطی.گروه مترجمان،.تهران: توسعه، چاپ اول.
 • کرام الدینی، محمد و همکاران.(1391). کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، چاپ یازدهم.
 • کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق. (1417). الکافی. تهران: دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
 • مجلسى، محمدباقر بن محمدتقی. (1403). بحار الأنوارالجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم.
 • مکارم شیرازی، ناصر. (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالاکتب الاسلامیه، چاپ اول..
 • مهاجر، مینا؛ صفایی، حسین؛ مهدوی دامغانی، عبدالمجید. (1390). ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی. اخلاق در علوم و فناوری، ۶(۱): 35-42.
 • مطیع، حسین.(1397). ملاک تمایز تسخیر و تغییر طبیعت در فناوری اسلامی. فصلنامۀ علمی پژوهشی اندیشۀ نوین دینی، (55): 53-72.
 • نظری توکلی، سعید؛ ‌محمدزاده، زینب. (1393). ژن پت­ها و بررسی پیامدهای اخلاقی تولید آن‌ها. اخلاق در علوم و فناوری، ۹(۳): 12-21.
 • یونسی، عرفان. (1383). اصول مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهی. همدان: انتشارات خواجه رشید، چاپ اول.
 • Brunk, Conrad, 2009, Coward, Harold Acceptable genes?: religious traditions and genetically modified foods, SUNY Press ,New York.
 • Coff,Christian. )2006(. THE TASTE FOR ETHICS An Ethic of Food Consumption. Translator Edward Broadbridge. new York: springer.
 • Comstock,Gary L, Gary R Comstock.(2000). Vexing nature? On the ethical case against agricultural biotechnology.new york: Springer Science & Business Media.
 • Clark,E Ann. (2006). Environmental risks of genetic engineering. Euphytica,148(1): 47-60.
 • Gottwald,Franz-Theo, Werner Ingensiep,Hans, Meinhardt,Marc. (2010). Food Ethics. new York: springer.
 • Korthals Michiel.(2004). Before dinner: Philosophy and ethics of food, new York: Springer.
 • Mepham, Ben. (1996). Food Ethics,Psychology Press.
 • Mepham,Ben et al.(2006). Ethical Matrix Manual. LEI, onderdeel van Wageningen UR.
 • Nordgren,Anders.(2010). For our children: The ethics of animal experimentation in the age of genetic engineering,Rodopi.
 • Sandler, Ronald L. (2012). The ethics of species: An introduction. new york: Cambridge University Press.
 • United Nation. (2015). Population 2030: Demographic Challenges and Opportunities for Sustainable Development Planning, New York: United Nations.
 • World Health Organization,(2018), The State of Food Security and Nutrition in the World 2018, Food & Agriculture Org.
 • Thompson,Paul B, Korthals, Michiel.(2007), Food Biotechnology in Ethical Perspective, New york:Springer.
 • Dabrock,Peter. (2009). Playing God? Synthetic Biology as a Theological and Ethical Challenge. Systems and synthetic biology,3(1): 1-4.
 • Devries,RBM.(2008). Intrinsic value and the genetic engineering of animals. Environmental Values .17(3). 375-392.
 • Estrada, Edith, Cano,Araceli. (2017). The role of biotechnology in agricultural production and food supply. Ciencia e Investigación Agraria,44(1): 1-11.
 • Erde, Edmund L.(1989). Studies in the Explanation of Issues in Biomedical Ethics:(II) On “On Play [ing] God”, Etc. The Journal of medicine and philosophy, 14(6): 593-615.
 • Hilbeck,Angelika et al. (2015). No scientific consensus on GMO safety.Environmental Sciences Europe,27(1):1-4.
 • Holban,Alina Maria, Grumezescu,Alexandru Mihai.(2017). Genetically Engineered Foods. Handbook of Food Bioengineering. Academic Press ,Vol. 6.
 • Link,Hans-Jürgen. (2013). Playing God and the intrinsic value of life: moral problems for synthetic biology? .Science and engineering ethics ,19(2): 435-448.
 • Rollin,Bernard E.(2011). Animal rights as a mainstream phenomenon. Animals,1(1): 102-115.
 • Robert,Jason Scott, Baylis,Françoise. (2003). Crossing species boundaries. American Journal of Bioethics,3(3):1-13.
 • Terefe,Motbaynor. (2018). Biosafety issues of genetically modified crops: Addressing the potential risks and the status of GMO crops in Ethiopia. Clon Transgen ,7(2):
 • Verhoog,Henk. (1992). The concept of intrinsic value and transgenic animals. Journal of Agricultural and Environmental ethics,5(2): 147-160.
 • Verhey, Allen.(1995). “Playing God” and Invoking a Perspective. The Journal of medicine and philosophy,20(4): 347-364,
 • Whitelaw, C Bruce A; Donald M, Bruce. (2002). Does genetic modification violate intrinsic value?. TRENDS. 20(12): 488-489.
 • Zdziarski, Irena M, Carman,Judy A, John W Edwards.(2018). Histopathological Investigation of the Stomach of Rats Fed a 60% Genetically Modified Corn Diet. Food and Nutrition Sciences ,9(6): 763-796.