نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس معارف دانشگاه

2 مدرس معارف

3 دانشیار فلسفه دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

آر. اِم. هِر، فیلسوف اخلاق معاصر، بر این عقیده است که برای پاسخگویی به پرسش های اخلاقی، ما نیازمند تفکیک دو سطح از یکدیگر هستیم. سطح تفکر شهودی و سطح تفکر نقدی. از نظر هِر، سطح تفکر شهودی، دارای اصول بسیار ساده‌‌ای می باشد که افراد بصورت منفعلانه در تربیت اخلاقی آموخته اند. لیکن به علت تنوع موقعیت ها، و شرایط منحصر به فردی که افراد در طول زندگی با آن مواجه می شوند، تفکر شهودی کارکردی ندارد. با این اوصاف، فرد باید وارد عرصۀ تفکر نقدی شود. ورود به سطح تفکر نقدی، فاعلان اخلاقی را در تصمیم گیری ها، به عنوان عاملی فعال و به سوی خلاقیت توأم با عقلانیت، رهنمود می نماید. از کارکردهای درخور تفکر نقدی، می توان به حل معضلات اخلاقی، اصلاحات اخلاقی در جامعه، پرهیز از نسبیت گرایی در اخلاق، واقعیت پذیری وتن دادن به محدودیت معرفت انسان، اصلاح توصیه‌گرایی و آشتی میان مکاتب فایده گرایی و وظیفه گرایی، اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Functions of critical thinking in ethics in R. M. Hare's opinion

نویسنده [English]

  • Mehdi Zamani 3

3 Associate Professor Degree, Payam noor University of Isfahan

چکیده [English]

R. M. Hare the contemporary moral philosopher believes that to meet the moral questions we need to distinguish two levels :they are the level of intuitive thinking and critical thinking. In Hare's opinion, the level of intuitive thinking, has simple principles that people have learned just passively in their moral education. However, due to a variety of unique situations that people face in life, intuitive has no real usage. Despite of this fact, one should enter the field of critical thinking. Entry-level critical thinking, moral actors in decision-making, creativity, are guided by rationality. In critical thinking, the ability to solve ethical dilemmas, moral reform in society, avoiding relativism in ethics, accepting truth and acceding the limits of human knowledge, reform-oriented recommendations and reconciliation between utilitarianism and task-oriented schools can be referred as noticeable functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R. M. Hare
  • Level of critical thinking
  • level of intuitive thinking
  • Utilitarianism
  • ethical dilemmas
-        پویمان، لویی. (1378). درآمدی بر فلسفۀ اخلاق، ترجمۀ شهرام ارشد نژاد. تهران: نشرگیل.
-        سبحانی، جعفر. (1393).  اندیشۀ اسلامی 2. قم: نشر معارف، چاپ بیست­وپنجم.
-        فرانکنا، ویلیام. (1389).  فلسفۀ اخلاق، ترجمۀ هادی صادقی.  قم: نشرکتاب طه، چاپ سوم.
-        گنسلر، هری. جی. (1392). درآمدی جدید به فلسفۀ اخلاق، ترجمۀ حمیده بحرینی. تهران: آسمان خیال، چاپ چهارم.
-        هیر، ریچارد مروین. (1393).  زبان اخلاق، ترجمۀ امیر دیوانی. قم: نشر کتاب طه، چاپ دوم.
-          Hare. R. M. (1978). Moral Conflicts, the tanner lecture on Human values, delivered at the Utah State University.
-          --------------. (1981).  Moral Thinking, Its Levels, Method, and Point. Oxford University, New York, ISBN 0-19-824660 Pbk.
-          ­­­­ --------------. (1989). Essays in ethical theory. Oxford University press.
-          Kant, Immanuel. (1971). Prolegomena, manchester university press, to any futuremetaphysics.
-          Kant, Immanuel. (1994). The Categorical Imperative, in P Singer (ed), Ethics. Oxford University Press.
-          KEKES, J. (1989). "Moral Tradition and Individuality". New Jersey: Princeton, Princeton University Press, p. 90-100.
-          McNaughton, David A. (1988). Moral Vision. Blackwell Publishing. ISBN 0-631-15945-2.