نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشگاه تهران

چکیده

پرسش از رابطه خداوند و جهان، در طول تاریخ فلسفه، پرسشی همواره مهم و حیاتی بوده است. این رابطه گاه رابطه‌ای جدی و آن به آن و متصل و گاه منفصل و اصطلاحا سکولار است. در این نوشتار تلاش شده که بر مبنای فلسفه دین هگل، فیلسوف مهمی که به بازتفسیر مسیحیت می‌پردازد، به ایضاح رابطه خدا و جهان در نظرگاه وی پرداخته شود. جایگاه خداوند در جهان چیست؟ برای این کار، پس از طرح دوگانه تعالی و حلول در تفسیر پروتستانتیزم به تعریف سکولاریسم جهت تبیین این مفهوم و سپس به توضیح تثلیث، آموزه مهم مسیحیت که در فلسفه دین هگل جایگاه مهمی دارد پرداخته می‌شود. این آموزه بنا به تفاسیری از خود هگل، زیربنای دیالکتیک سوژه-ابژه را در هگل تشکیل می دهد و او مواقف دیالکتیک را با اقانیم تثلیث توضیح می‌دهد. در انتها رابطه خدا و جهان از منظر دوگانه حلول و تعالی در نظرگاه هگل شرح و توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dialectics of trinity in the secular relation between God and universe

نویسنده [English]

  • Fatemeh Delavari Parizi 2

2 department of philosophy. university of Trhran

چکیده [English]

The question of relation between God and Universe Throughout the history of philosophy always have been an important and vital one. Sometimes this relation is a serious, connected one and in every moment but sometimes it is Disconnected and secular. In this essay, is tried on the base of Hegel’s philosophy of religion, an important philosopher who reinterpreted the Christianity, the relation between God and The universe have been explained. What is the position of God in the universe?
For this, after discusses the binary opposition between the transcendence and immanence in the interpretation of Protestantism, and then, defines secularism to explain these concepts, and finally elaborates on the concept of Trinity, an important Christian doctrine, which is a significant concept in Hegel’s philosophy of religion. This doctrine, according to Hegel’s own interpretations, constitutes the basis for the subject-object dialectics, and he interprets dialectics with trinity. At the end the relation between God and The universe explained in the Hegel’s view from the point of view of the binary opposition between the transcendence and immanence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relation of God and universe
  • Hegel's philosophy of religion
  • transcendent and immanent
  • trinity
  • dialectic