نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

ملاصدرا معتقد است که تسلسل در همه ی علت ها محال است و از جمله ی این علت ها علت مادی است. البته وی برخی ترتب های مادی را از این تسلسل محال استثنا می کند. بررسی ویژگی های اجزای زمان نشان می دهد که اجزای زمان به هم وابسته هستند. با تحلیل دقیق تر ارتباط اجزای زمان متوجه می شویم که این وابستگی در ضمن نوعی علیت مادی بوده به نحوی که مشمول قواعد حاکم بر علل مادی می شوند. در نتیجه ادله ابطال تسلسل در علل، عدم تناهی زمان را نیز در بر خواهد گرفت. برای حل این تناقض، نشان می دهیم که ترتب و تقسیم پذیری زمان وابسته به اجزای مسافت حرکت مصحح زمان است و تناقض مذکور در صورتی پیش می آید که حرکت مصحح زمان را مقدار حرکت در مسافت مستقیم بی نهایت بدانیم اما با دوار دانستن مسافت حرکت مصحح زمان، این تناقض برطرف می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Continuity of material causes and the problem of infinity of time in Mulla Sadra

نویسنده [English]

  • Majid Ziaei G.

Department of Islamic Philosophy and Theology, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Sadra believes that all types of causes are finite. one type of this causes is the material cause. If we believe that the material causes of one thing is finite, then we must accept that the time is also finite. but there are good reasons that proves the infinity of time. so we must resolve the conflict between these two reasons. the solution is based on the base of division of time. the time divided to its parts, because of the division of distance of the movement that the time is the value of it. so replacing the straight path to the circular path will help us resolving the problem. In fact, the idea that we have infinite time, is based on the notion of an infinite straight distance while the distance is different than the time, and also the distance that produces the infinite time could be on a circular path, in which case the problem of contradiction between the reasons of infinity of time will be solved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time
  • continuity
  • infinity
  • movement
  • Mulla sadra