نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید رجایی

2 استاد دانشگاه شهید رجایی

3 هیات علمی و استاد یار دانشگاه مازندران

چکیده

دعا یکی از عالی ترین مضامین الهی است که همیشه مورد توجه بشریت بوده است و هر انسانی به فراخور میزان درک فقر ذاتی خویش به معناشناسی و مسائل پیرامون آن پرداخته است. در نگرش به مسأله دعا از نظر ملاصدرا، نباید پیش فرض های وجود شناختی و هستی شناسی وی را نادیده گرفت. بی شک نگاه صدرا به مسأله دعا، گسسته از مبادی هستی شناسی ایشان نمی باشد. اصالت وجود، تشکیک خاصی وجود، حرکت جوهری، نظام علی معلولی هستی، رابط بودن وجود ممکنات و امکان فقری آنها و وحدت شخصی وجود، از جمله مبانی ای می باشند که اضلاع سه گانه وجودی دعا (داعی، مدعو و مطلوب) را در حکمت متعالیه تحت تأثیر قرار می دهند. در این نوشتار تلاش شده است با توجه به مبانی هستی شناسی صدرا، مسأله دعا مورد تحلیل و پردازش قرار گیرد. لذا ضمن تبیین مفهوم ها و مبانی ایشان، کوشیدیم تا با واکاوی این مبانی، علاوه بر به تصویر کشیدن ارتباط آن دو، تحلیلی نو و منطبق بر اصول هستی شناختی از مسأله دعا ارائه نماییم

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship between Sadra's Ontology Basics and Prayer

نویسندگان [English]

  • Marveh Dolatabadi 1
  • Marveh Dolatabadi 2
  • Mohamad Esmaeel Ghasemi Tosi 3

1 Rajaee university

2 Rajaee university

3 azandaran University

چکیده [English]

Prayer is one of the most magnificent divine themes that has always been of interest to humanity, and every human being has paid attention to semantics and its problems, in spite of the degree of understanding of their inherent poverty. In the attitude to the question of prayer for Mulla Sadra, one should not ignore his ontological and ontological presuppositions. Undoubtedly, Sadra's view of the question of prayer is not discriminating from the ontology of them. The essence of existence, the special maturity of existence, the intrinsic motion, the causal causal system of being, the interconnection between the existence of possibilities and the possibility of their poverty and the unity of existence, are among the foundations that have three sides of the existential existence of prayer (divine, exalted and desirable) in wisdom Transcendent are affected
In this paper, the issue of prayer has been analyzed and processed according to Sadra's ontology principles. Therefore, while explaining their concepts and foundations, we tried to illustrate the basis of these principles, in addition to portraying their relationship, a new analytical and consistent with the ontological principles of the question of prayer

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla sadra
  • prayer
  • ontology
  • originality of existence
  • special maturity
  • intrinsic motion