نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد

چکیده

چکیده:
این مقاله به یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در علم کلام و فلسفه دین یعنی مسأله شرّ می‌پردازد. سئوال اصلی این است که چرا با وجود خداوند عالم قادر خیرخواه مطلق ما همچنان شاهد وجود شروری در عالم از قبیل شرور طبیعی و اخلاقی هستیم؟ پاسخ‌های متعددی مانند: موهوم یا عدمی بودن شر، لازمة جهان طبیعی بودن، ضرورت شرور قلیل برای خیرهای کثیر و ... به این مسأله داده شده است.به نظر می‌رسد علت اصلی ایجاد مسأله شرّ فاعل مستقیم دانستن خداوند در حوادث طبیعی و انسانی است. اگر خداوند را مدبر جهان و فاعل مستقیم سیل، زلزله، خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی بدانیم، آنگاه سئوال از علت آن منطقی است؛اما اگر خداوند را فاعل این حوادث ندانیم و آنها را به علل و عوامل طبیعی یا انسانی نسبت دهیم، دیگر خداوند فاعل شرور نخواهد بود و وجود او با وجود شرور تناقض منطقی نخواهد داشت. بنابراین یک راه‌حل مسأله شرّ این است که فاعلیت خدا در جهان را مادی غیرمستقیم بدانیم. البته این پاسخ نیازمند حمایت توسط پاسخ‌های دیگر است. از میان پاسخ‌های ارائه شده از این پاسخ‌ها برای حل مسأله شرّ کمک گرفته شده است: نفی وجود شرور ذاتی، قصور انسان در حفظ خود، عدم امکان خلق جهان بهتر، شرور اخلاقی لازمة اختیار انسان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Problem of Evil& God

نویسندگان [English]

  • Hossein Yazdi 1
  • hossein atrak 2

1 Philosophy department, humanity faculty, Tehran north branch, Islamic Azad University

2

چکیده [English]

Abstract
There are numerous ideas regarding the nature of evils and the cause of its emergence and the division of evils as well as the dependence on natural evils on moral evils. Considering the idea of FazelQooshchi that there is no proof regarding the negativity of evil and only a number of inductive evidences have been provided instead, the author has sought to demonstrate the negative nature of evils via critically discussing the major ideas and analyses of evilnot as an existential negation versus the existential positivity a la MullaSadrarather as an example of philosophical secondary intelligbilia. This is to say that although evil does not have an objective extension it does certainly have a source of abstraction in the outside world.
Moreover, the current essay offers a multidimensional analysis of the problem of evil based on philosophy, theology and religion in order not to submerge in the methodological exclusivism. Thus the author attempts to depict a geometry of evils and offers an explication of the causes of their emergence as a non-existential and negative phenomenon and finally proves the divine stature of the Necessary Being based on the theory of punishment, atonement and the means of nearness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Good
  • Natural Evil
  • Moral Evil
  • Explication
  • Non-Existence
  • Exclusivism