نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر فلسفه و کلام اسلامی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

حدوث و قدم عالم، از مسائل مهمی است که همواره در فلسفه و کلام اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده با هدف تبیین و ارزیابی نظریه کندی – که نخسین فیلسوف اسلامی است- با تتبع در آثار وی، به سه دلیل بر اثبات حدوث عالم دست یازیده است. یک دلیل را خود کندی برای اثبات حدوث عالم ذکر کرده است ولی دو دلیل دیگر، در ضمن مطالب دیگر و به هدف اثبات امور دیگری ذکر شده است لکن قابلیت اثبات حدوث عالم را داراست. دو دلیل مبتنی بر تناهی زمان و تلازم میان جرم، حرکت و زمان استوار است و دلیل دیگر بر مدار تلازم میان معلولیت و حدوث سامان یافته است. با توجه به اینکه وی عالم را منحصر به عالم ماده می داند، هر سه دلیل وافی به مدعای اوست، هر چند دلیل سوم شامل عالم مجردات نیز می شود که از نقاط قوت نظریه او محسوب می شود، لکن نپرداختن به مفهوم شناسی حدوث و عدم ارائه تبیینی مناسب در اثبات تلازم میان معلولیت و حدوث را می توان از نقاط ضعف دیدگاه وی به شمار آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Contingency And Eternity Of The World in al-Kindi 's view

نویسندگان [English]

  • ali rahimi 1
  • Mohammad Bonyani 2

1 Ph.D and Researcher of Philosophy

2 Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

The contingency and eternity of The world is one of the important issues that has always been considered in Islamic theology and philosophy. In order to explain and evaluate the theory of the al-Kindi - who is the first Islamic philosopher- the author has achieved three reasons for proving the contingency of the world by following and studing his works. One reason has been given by al-Kindi for proving the contingency of the world but two other reasons have been mentioned among other things and is expressed for the purpose of proving other things but it has the ability to prove the contingency of the world. The two reasons are based on the finiteness of time and the mutual implication among mass, motion and time and another reason is based on the mutual implication between being caused and contingency. Based on that he considers the universe to be limited to the material world, all three reasons are valid his claim However, the third reason also includes the immaterial world which is one of the advantages of his theory. Of course, he does not deal with the concept of contingency and does not provide a suitable explanation in proving the mutual implication between being caused and contingency and this is one of the disadvantages of his theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • al-Kindi
  • contingency
  • eternity
  • innovation