نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه دانشگاه قم

2 گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

چکیده

مبانی هستی‌شناسی مکانیک کوانتومی دیوید بوهم در قالب مـفاهیمی مخالف با رویکرد فلسفی رایج در مکانیک کوانتومی (تعبیر کپنهاگی) مورد توجه فیلسوفان علم بوده است. این پژوهش می‎کوشد با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، بـا ملاحظۀ محدودیت‎های مترتب بر تبیین‎های پوزیتیویستی و با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه صدرایی، چشم‌انداز جدیدی را‌ برای فهم و تکمیل مبانی فلسفی علوم جدید ارائه دهـد. در واقع مسأله اصلی، این پرسش است که حکمت متعالیه چگونه و چه مقدار در تکمیل مبانی هستی‌شناسانه رویکرد بوهمی نقش دارد و آیا امکان دارد دریچه جدیدی برای مقارنه فلسفه اسلامی و فلسفه علم غربی گشود؟

فرضیه بنیادی این پژوهش این گزاره است که نظریه بوهم در مکانیک کوانتومی اولاً رویکرد جدیدی در نگاه به جهان را پیش روی ما قرار می‌دهد و ثانیاً، هرچند از حیث مواجهه با مسائل وجودی در فلسفه فیزیک نگرش متفاوتی را عرضه می‌کند؛ اما به دلیل تکیه بر روی ساختارهای اثبات‌گرایانه، دچار ضعف جدی است که باید طی یک روند تکاملی اصلاح گردد.

نتایج حاصل از این پژوهش مشخص می‎کند که علی‎رغم خاستگاه متفاوت مبانی فلسفی دیدگاه‌های بوهم و ملاصدرا، می‎توان مفاهیم هستی‎شناسانه‎ای‎ نظیر؛ کل تجزیه‎ناپذیر و بهم‎پیوسته بوهم و اصالت وجود ملاصدرا، جهان هولوگرافیک و نظم مستتر و نامستتر بوهم با مراتب تشکیکی وجود صدرا، کل تمام جنبش بوهم و حرکت جوهری ملاصدرا و عنصر اطلاعات و شعور در نظر بوهم با زنده بودن جهان هستی از دید ملاصدرا را تطبیق داده و شاخصه‎های قرابت و همسویی را مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of David Bohm's quantum mechanics ontology basics with Hikmat Sadraei's basics

نویسندگان [English]

  • amir abdollahi khalaj 1
  • mahdi monfared 2

1 Department of Philosophy, Qom University

2 department of philosophy. qom university

چکیده [English]

David Bohm's ontological foundations of quantum mechanics have been of interest to philosophers of science in a conceptual position contrary to the common philosophical approach in quantum mechanics (Copenhagen interpretation). This research tries to provide a new perspective for understanding and completing the philosophical foundations of new sciences with a descriptive-analytical approach, taking into account the limitations of positivist explanations and relying on the foundations of Sadra's transcendental wisdom. In fact, the main issue is the question of how and to what extent transcendental wisdom plays a role in completing the ontological foundations of the Bohemian approach, and is it possible to open a new window for comparing Islamic philosophy and Western philosophy of science?

The results of this research show that despite the different origins of the philosophical foundations of Bohm's and Mulla Sadra's views, ontological concepts such as; Bohm's inseparable and connected whole and the originality of Mullah Sadra's existence, Bohm's holographic world and hidden and hidden order with the degrees of suspicion of Sadra's existence, all of Bohm's movement and the essential movement of Mullah Sadra and the element of information and consciousness in Bohm's view with the aliveness of the universe from He adapted Mulla Sadra's view and determined the indicators of affinity and alignment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontology
  • Quantum Mechanics
  • David Bohm
  • Mulla Sadra
  • Adaptation and alignment