نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

2 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

چکیده
وجود ویژگی این‌بودگی در اشیاء، از جمله راه‌حل‌هایی است که برای حل مسئله‌ی تمایز و مسئله‌ی فردیت در اشیاء ارائه‌شده است. باور به وجود چنین ویژگی‌ای به فلسفه‌ دانس اسکاتس باز می‌گردد. اغلب اندیشه‌ی وی را تحت تاثیرابن‌سینا می‌دانند. درمتن پیش رو ابتدا برخی مطالب مقدماتی مانند اختلاف نظر در مساوی بودن این‌بودگی و ذات فردی، به منظور روش شدن نقطه نظر این‌باوران، بیان شده است. سپس نگرش ابن‌سینا درباره‌ی این موضوع شرح داده شده و پس از آن به تاثیر ابن‌سینا بر اسکاتس به عنوان واضع اصطلاح این‌بودگی پرداخته شده است. در آخر اندیشه‌های ابن‌سینا بر اساس نظرات این‌باوران معاصر ارزیابی شده و به این نتیجه کلی رسیده که هرچند ابن‌سینا در ایجاد سوال‌ از تشخص و فردیت در ذهن اولین این‌باور تاریخ فلسفه، یعنی اسکاتس نقشی برجسته داشته؛ اما باید توجه داشت که در فلسفه‌ی تحلیلی معاصر آراء بوعلی نه با ذات فردی و نه با این‌باوری سازگاری ندارد. در نتیجه، نه تنها نمی‌توان بوعلی را این‌باور قلمداد کرد بلکه حتی به نظر می‌رسد می‌توان وی را از جنبه‌هایی ضد این‌باور نیز به‌شمار آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Assessment of Ibn Sina s Views on Individuality based on Haecceitism

نویسندگان [English]

  • MEYSAM Ghaeidvand 1
  • Majid mollayousefy 2

1 Graduate of Qazvin Imam Khomeini International University

2 Assocaited Professor, Department of Islamic Philosophy and Wisdom, Iman Khomeini International University. Qazvin, Iran

چکیده [English]

Abstract
The existence of Haeccity property in objects is one of the solutions provided to solve the problem of differentiation and the problem of individuality in objects. The belief in the existence of such a property goes back to the Dance Scotts philosophy. His thought is often considered to be influenced by Avicenna. In the following text, first, some preliminary material such as the difference of opinion on the equality of Haeccity and individual essence has been stated in order to clarify the point of view of these believers. Then Avicenna's attitude about this issue is described and after that Avicenna's influence on Scotts as the author of the term of Haeccity is discussed. In the end, Avicenna's thoughts were evaluated based on the opinions of contemporary believers and the general conclusion was reached that although Avicenna had a prominent role in creating the question of identification and individuality in the mind of the first believer to Haeccity in the history of philosophy, Scotts; But it should be noted that in contemporary analytical philosophy, Avicenna's opinions are neither compatible with individual nature nor with Haecceitism. As a result, not only Avicenna cannot be considered to be of Haecceitism, but even it seems that he can be considered to be Anti Haecceitism as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • ، Individual Essence
  • ، Haecceitism، Haeccity