نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

آیدوس (شرم) و آریته (فضیلت)از بنیادی‌ترین مفاهیم اخلاقی در آثار اندیشمندان یونان باستان به ویژه فلسفه اخلاق ارسطو هستند؛ مفاهیمی چون شرم، فروتنی، احترام، عفت، از جمله اصطلاحات در خصوص ترجمه آیدوس است که از این میان مفهوم شرم تعریفی است که ارسطو از آیدوس دارد.در این مقاله مفهوم آیدوس و ارتباط آن با آریته از نظر ارسطو تحقیق و بررسی شده است و نتایج به دست آمده حاکی از این است که ارسطو در آثارش( اخلاق نیکوماخوس، اخلاق ائودیموسی و خطابه ) آیدوس را ذیل فضایل قرار می دهد اما در اخلاق نیکوماخوس به دو استدلال اشاره می کند که با بخش های دیگر رساله راجع به آیدوس مغایرت دارد و آیدوس را فضیلت نمی‌داند و آن را از قانون اعتدال طلایی خارج می کند ارسطو در دلیل اول آیدوس را بیشتر شبیه عواطف دانسته است تا ملکات اخلاقی، و در دلیل دوم هم فضایل و هم آیدوس را شایسته ستایش می داند اما آیدوس را مختص جوانان تلقی می کند زیرا وقوع کار شرم آور از جوانان و نه سالمندان پیش بینی پذیر است. با وجود این هر دو دلیل به نظر می رسد با مطالبی که راجع به آیدوس درجاهای دیگر اخلاق نیکوماخوس آمده تناقض دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

aidos from Aristotle's point of view

نویسندگان [English]

 • zahra aghajari 1
 • majid mollayousefi 2
 • Masoud sadeghi 3
 • babak abbasi 1

1 Academic staff

2 Assocaited Professor, Department of Islamic Philosophy and Wisdom, Iman Khomeini International University. Qazvin, Iran

3 Member of the faculty of Tehran University

چکیده [English]

aidos (shame) and Arete (virtue) are among the most fundamental ethical concepts in the works of ancient Greek thinkers, especially Aristotle's moral philosophy; Concepts such as shame, humility, respect, chastity, are among the terms related to the translation of aidos, among which the concept of shame is the definition that Aristotle has of aidos. And the results obtained indicate that in his works (Nicomachean Ethics, Eudymosian Ethics and Oratory) Aristotle places aidos under the virtues, but in Nicomachean Ethics he mentions two arguments that are contrary to other parts of the treatise on aidos. And he does not consider aidos as a virtue and excludes it from the rule of golden moderation. In the first reason, Aristotle considered aidos to be more like emotions than moral properties, and in the second reason, he considers both virtues and aidos to be worthy of praise, but considered aidos to be exclusive to young people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Aristotle"
 • aidos"
 • aretai"
 • shame"
 • ،"
 • virtue"