نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اخلاق دانشکده الهیات دانشگاه قم

2 عضو هیات علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه قم

3 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

حساسیت اخلاقی یک نظریه نسبتاً جدید در فلسفه اخلاق است که ریشه‌های آن به احساس‌گرایی اخلاقی قرن هجدهم بازمی‌گردد. این نظریه بر این اساس استوار است که علاوه بر ادراک عقلی، ادراک حسی و عاطفی نیز در تشکیل پایه‌های اخلاق، بطور واقعی دخیل هستند. به طور کلی، نظریات معاصر درمورد این موضوع را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: ناواقع‌گرایانه و واقع‌گرایانه. جان مک‌داول، به عنوان یک فیلسوف واقع‌گرا، از مدل کیفیات ثانویه جان لاک بهره‌ برده تا واقعی بودن ادراکات حسی و عاطفی را تبیین کند. او تفسیری از کیفیات ثانویه مانند رنگ‌ها ارائه داده که به عنوان یک الگو برای تبیین ارزش‌های اخلاقی ودرک واقعیت ارزش‌ها و نیزتأیید عینیت مطالبات اخلاقی می‌باشد. از سوی دیگر، مک‌داول، به عنوان یک طرفدار اخلاق فضیلت‌محور، اعتقاد دارد حساسیت اخلاقی یک فضیلت است و همانطور که فضیلت به معنای عام و فضایل خاص مربوط به شرایط متفاوت داریم، یک حساسیت اخلاقی بطور کلی داریم‌که ویژگی انسان فضیلت مند‌است و نیز در موقعیت های خاص، حساسیت های اخلاقی خاص داریم. در حالی که این نظریه جدید و جالب است، با برخی انتقادات نیز مواجه است. یکی از چالش‌های اساسی که این دیدگاه با آن مواجه است، تضاد با اصل مهم واقع‌گرایی می‌باشد، به این معنی که به عنوان نظریه ای واقع گرایانه، استقلال از ادراکات حسی و عاطفی شخصی را زیر سوال می‌برد. در این مقاله به معرفی این دیدگاه و به انتقادات مطرح شده درباره آن پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

John McDowell and Moral sensibility

نویسندگان [English]

  • Hamide Aflatouni 1
  • Zahra Khazaei 2
  • Majid Mollayousefi 3

1 Department of Ethics of faculty of Theology of Qom university

2 department of ethics of faculty of theology of qom university

3 Assocaited Professor, Department of Islamic Philosophy and Wisdom, Iman Khomeini International University. Qazvin, Iran

چکیده [English]

Abstract

Moral Sensibility is a relatively new theory in moral philosophy rooted in the moral sentimentalism of the 18th century. This theory is based on the premise that, in addition to rational cognition, sensory and emotional perceptions are genuinely involved in the formation of moral foundations. Generally, contemporary theories on this subject can be divided into two main categories: anti-realistic and realistic. John McDowell, as a realistic philosopher, draws on John Locke's secondary qualities model to explain the reality of sensory and emotional perceptions. He presents an interpretation of secondary qualities, such as colors, as a framework for explaining moral values and the genuine understanding of the reality of values, as well as confirming the objectivity of moral claims. On the other hand, McDowell, as a proponent of virtue ethics, believes that moral sensibility is a virtue, and just as virtue encompasses general and particular virtues in different circumstances, we have a general moral sensibility that is a characteristic of virtuous individuals, as well as specific moral sensitivities in specific situations. While this new and intriguing theory has its merits, it also faces some criticisms. One of the fundamental challenges that this perspective confronts is its conflict with the central principle of realism, in that, as a realistic theory, it questions the independence of personal sensory and emotional perceptions. This article introduces this viewpoint and discusses the criticisms raised about it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John McDowell
  • moral sensibility
  • moral realism
  • moral naturalism