نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در مسالۀ علم الهی و اختیار انسان،اصل استلزام قدرت با نفی وجود شرطی خلاف واقع اختیار، دستاویزی مهم در زیرسوال بردن اختیار انسان محسوب می‌شود. بنا بر اصل استلزام قدرت،شرطی خلاف واقع اختیار صادق نداریم.لیندا زاگزبسکی با طرح مثال‌هایی که آن‌ها را از مصادیق شرطی‌های خلاف واقع اختیار می‌داند،درصدد است تا ضمن بیان فهم جدیدی از لزومی بودن که شرط لازم گزاره‌های خلاف واقع اختیار است، نشان دهد که می‌توان با ارائۀ مثال‌هایی شمول اصل استلزام قدرت را، به عنوان یک اصل، نقض نموده و بدین ترتیب آن را از اعتبار ساقط کرد.زاگزبسکی از طریق بیان ضرورت در بستر جهات فهم جدید از لزومی بودن به معنای استلزام اکید به دست می‌دهد.فارغ از این‌که اصل مذکور صادق یا کاذب باشد، غایت این مقاله ارزیابی و نقد مثال-های زاگزبسکی است.به این منظور خصیصۀ لزومی بودن مثال‌های ایشان را با طرح در بستر جهات و استلزام اکید به معنای متعارف آن بررسی می‌کنیم و نشان خواهیم داد که الف) منطق حاکم بر مثال‌ها، اعم از این‌که در کدام بستر بررسی شوند، متقن نیست و مثال‌های موردنظر نمی‌توانند آن‌چنان که زاگزبسکی مدعی است ناقض اصل استلزام قدرت باشند؛ و ب) مساعی زاگزبسکی در بیان فهم نوینی از لزومی بودن در بستر موجهات وافی به مقصود نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A refutation of the Power Entailment Principle by Zagzebski: evaluation and criticism

نویسنده [English]

  • Sarah Baghdadi

institute for humanities and cultural studies

چکیده [English]

The power entailment principle, in the problem of divine foreknowledge, and freedom refutes the counterfactual of freedom. By which the principle in question is known as one of the disputed issues that call into question human freedom. Given the power entailment principle, we don’t have the true counterfactual of freedom. By presenting some examples that she considers as counterfactual of freedom, Zagzebski tries to express a new understanding of necessity, which is the necessary condition of the counterfactual of freedom and also shows that the universality of the principle can be violated so, it cannot be a sound principle. Through the expression of necessity in the context of modality, Zagzebski gives a new understanding of necessity in the sense of the strict implication. This paper aimed to evaluate and criticize Zagzebski’s examples regardless of whether the aforementioned principle is true or false. To achieve the paper’s aim, we examine the feature of being necessary of her examples in the contexts of modality and strict implication in the conventional sense and, would show i) the logic that governs the examples, in both fields, is not valid and, the examples in question cannot defeat the power entailment principle; ii) with respect to these examples, Zagzebski’s efforts in expressing a new understanding of necessity in the context of modality leads to failure

کلیدواژه‌ها [English]

  • the power entailment principle
  • the counterfactual of freedom
  • modality
  • the strict implication
  • Linda Zagzebski