نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه شیراز

چکیده

فلسفه اسلامی دانشی «سهل ممتنع» است بدین معنا که اگر مفاهیم آن درست تصور شود، تصدیق به بسیاری از قضایای آن ساده خواهد بود اما از آنجایی که تصور درست از این مفاهیم به سختی حاصل می‌شود، تصدیق به قضایای بدیهی و فطری آن همانند قاعده الواحد، سخت شده است. از جمله اموری که موجب سختی تصور مفاهیم فلسفه شده است، سرگویی و مجازگویی فراوان در فلسفه است که این کار برای متهم نشدن به کفر یا رعایت حال مخاطب غیر ماهر در فلسفه، انجام گرفته است. همچنین این سرگویی و مجازگویی فراوان باعث شده است که اشخاص غیر ماهر در فلسفه حتی آنجا که مفاهیم به روشنی و به معنای حقیقی استعمال می‌شود، آن را حمل بر سرگویی و مجاز گویی کنند. تا جایی که مفهوم روشن، حالتی مخفی و رازگونه پیدا می‌کند. که می‌توان از آن تعبیر به «سرٌ واضح» کرد. از جمله‌ی این مفاهیم، مفهوم صدور، ولادت و تناکح است. که به خاطر آنکه استعمال آنها مجاز پنداشته می‌شود، حالتی سر گونه پیدا کرده‌اند و فهم قواعد فطری و بدیهی فلسفه صدرائی را سخت‌تر کرده‌اند. در این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی بر اساس مبانی ملاصدرا، استعمال حقیقی این الفاظ در فلسفه صدرائی، بدون آنکه لازمه آن مادی انگاری خداوند باشد، اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Clearly Veiled Expressions in Mulla Sadra's Works: Exploring the Concepts of Emanation, Birth, and Union

نویسندگان [English]

  • hadi obidavi 1
  • Muhammad Baqer Abbasi 1
  • abdolali shokr 2

1 Shiraz university

2 Shiraz university

چکیده [English]

Islamic philosophy is a simple yet inaccessible knowledge, in the sense that if its concepts are correctly understood, acceptance of many of its judgments will be simple. However, arriving at such an understanding can be exceedingly difficult, leading to the affirmation of even its self-evident and innate judgments, such as the principle of Al-Wāḥid, becoming as challenging as a singular rule. One of the factors contributing to the difficulty in grasping philosophical concepts is the prevalence of allegory and metaphorical expressions, which have been used to avoid accusations of heresy or to accommodate less knowledgeable audiences of philosophy. This abundance of allegory and metaphor has led uninitiated individuals to consider even clearly and genuinely used philosophical concepts as metaphorical and veiled, to the point where a clear concept becomes hidden and enigmatic. This phenomenon can be described as "clearly veiled" (Serr-e- wādhih). Among these concepts, the notions of emanation (Sudūr), birth (Wilādat), and union (Tanākoh), due to their presumed metaphorical usage, have acquired a veiled nature, making it harder to grasp the natural and self-evident principles of Mulla Sadra's philosophy. Thus, utilizing a descriptive-analytical method and Mulla Sadra's philosophical bases, this paper aims to prove the genuine use of these terms in Mulla Sadra's philosophy without resorting to materialistic interpretation of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Veiled Expressions (Serr-e- wādhih)
  • metaphorical expressions
  • emanation (Sudūr)
  • birth (Wilādat)
  • and union (Tanākoh)