نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد

چکیده

یکی از مهمترین دلایل مدافعان حق حیات حیوانات و لزوم تغییر رفتار نامناسب با آنان، «استعداد درک درد و رنج» در حیوانات است. پیتر سینگر از مدافعان اصلی این استدلال و با تاکید بر لزوم توجه برابر به حیوان با انسان، هرگونه استفاده از حیوان اعم از خوردن گوشت، پژوهش آزمایشگاهی، دامداری صنعتی را به چالش می‌کشد. او با انکار برتری انسان بر حیوان، تمام بهره‌وری‌ها از حیوان را به لحاظ اخلاقی نادرست دانسته و با نقد نگاه ادیان در این باره آن را زمینه‌ساز تضییع حقوق حیوانات معرفی می‌کند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد این استدلال و با تاکید بر لزوم رعایت حریم حیوانات و مسوولیت انسان در قبال آنها بیان می‌گردد که با توجه به جایگاه ویژه انسان در عالم هستی و تفاوتهای وجودی او با حیوانات، استفاده هدفمند و مسوولانه او از حیوان از نظر اخلاقی مجاز است که نگاهی بر آموزه‌های ادیان نیز موید آن می‌باشد. توجه به رابطه درد و رنج با علم و آگاهی، میزان ارزش انسان، ملاک یکسان جنین و حیوان، تناقض در ادعا نیز از جمله نقدهایی است که می‌توان به سینگر وارد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Peter Singer and the "talent for understanding animal suffering" as a moral criterion for equal attention to the interests of animals and humans

نویسنده [English]

  • naser jafari poor

professor

چکیده [English]

One of the most important reasons for animal rights advocates and the need to change their inappropriate behavior is the "ability to understand pain" in animals. Peter Singer is one of the main defenders of this argument and by emphasizing the need to pay equal attention to animals and humans, he challenges any use of animals, including eating meat, laboratory research, and industrial animal husbandry. By denying the superiority of man over the animal, he considers all the exploits of the animal to be morally incorrect, and by criticizing the view of religions in this regard, introduces it as a precondition for the violation of animal rights. In this article, while reviewing and criticizing this argument and emphasizing the need to respect the privacy of animals and human responsibility towards them, it is stated that Due to the special place of man in the universe and his existential differences with animals, his purposeful and responsible use of animals is morally permissible, which is also confirmed by a look at the teachings of religions. Considering the relationship between suffering and science and consciousness, the value of human beings, the same criterion of fetus and animal, and the contradiction in the claim are among the criticisms that can be leveled at Singer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain and suffering "
  • Animal interests"
  • Animals ethics "
  • human and Animal "
  • ؛"
  • Peter Singer