دسترسی به مقالات مجله تأملات فلسفی در گوگل اسکولار(Goole Scholar)
دسترسی به مقالات مجله تأملات فلسفی در گوگل اسکولار(Goole Scholar)

مطالعه بیشتر

نمایه شدن مجله علمی و پژوهشی تأملات فلسفی در پایگاه Philosopher's Index
نمایه شدن مجله علمی و پژوهشی تأملات فلسفی در پایگاه  Philosopher's Index گواهینامه نمایه در پایگاه Philosopher's Index  

مطالعه بیشتر

کسب درجه A در آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات
به اطلاع می رساند دو فصلنامه تأملات فلسفی در آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات درجه A (امتیاز 80) را کسب کرد. لینک سامانه رتبه بندی https://journals.msrt.ir/

مطالعه بیشتر

نمایه شدن مجله تأملات فلسفی در پایگاه اطلاعاتی DOAJ
به اطلاع علاقمندان مجله تأملات فلسفی می رساند این مجله در پایگاه اطلاعاتی DOAJ نمایه شد. لینک پایگاه https://doaj.org/

مطالعه بیشتر

نمایه شدن مجله تأملات فلسفی در پایگاه SIS (Scientific Indexing Services)
به اطلاع علاقمندان مجله تأملات فلسفی می رساند این دو فصلنامه در پایگاه اطلاعاتی SIS نمایه شد. لینک پایگاه www.sindexs.org

مطالعه بیشتر