تبیین اندیشه های فلسفی و ترویج تفکر فلسفی جهت رشد عقلانیت و تفکر انتقادی در جامعه و در حوزه های مختلف علم و فرهنگ و انتشار آخرین دستاوردهای پژوهشی محققان و اساتید فلسفه جهت استفاده علاقمندان و پژوهشگران.

دو فصلنامه تأملات فلسفی در زمینه‌های زیر مقاله می‌پذیرد:

 1. فلسفه اسلامی

2. فلسفه دین

3. فلسفه اخلاق