داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
فرشته ابوالحسنی نیارکی فلسفه اسلامی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران
حسین اترک فلسفه اخلاق، فلسفه دین استاد
عباس احمدوند دانشگاه شهید بهشتی. گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مرضیه اخلاقی فلسفه اسلامی دانشگاه پیام نور
مهدی اخوان استاد
روح اله آدینه فلسفه اسلامی عضو هیئت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
علی آراسته عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر یاریان
محمد مهدی اردبیلی فلسفه غرب استاد مدعو، فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
عباس ایزدپناه
محمد جواد اسماعیلی فلسفه اسلامی، فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
محمد اصغری عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
رضا اکبری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
جواد اکبری تختمشلو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
سوسن آل رسول
طاهره الهی استاد
منصور ایمانپور عضو هیئت علمی تربیت معلم آذربایجان
مسعود امید استاد
ابوالقاسم اوجاقلو
علی بابایی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین بیات استاد
محمد رضا بیات فلسفه دین دانشگاه. عضو هیات علمی
محمد بنیانی دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه شیراز
ذکریا بهارنژاد دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دو فصلنامه تاملات فلسفی دانشگاه زنجان
محسن جاهد فلسفه اخلاق دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان
دکتر جعفری ولنی
مسعود حاجی ربیع
عبدالرزاق حسامی فر فلسفه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
سید احمد حسینی فلسفه اسلامی دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مرتضی حسین زاده دانشگاه
سید محمد حسینی سورکی دانشگاه
عین الله خادمی استاد
زهرا خزاعی استاد فلسفه، دانشگاه قم
مریم خوشدل روحانی استاد
رحیم دهقان فلسفه اخلاق دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان
فرزانه ذوالحسنی حکمت مشاء گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
فرح رامین فلسفه تطبیقی هیات علمی گروه فلسفه ، دانشگاه قم ،قم ، ایران
فروغ السادات رحیم پور هیات علمی . دانشگاه اصفهان
محمد رضایی ره فلسفه اسلامی گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی
محمد رعایت جهرمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
جواد رقوی فلسفه اسلامی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
محمد صادق زاهدی استاد
عباس یزدانی دانشگاه تهران
حسین زمانیها
مریم سالم هیئت علمی گروه فلسفه و کلام، دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی
حسن سعیدی استاد
دکتر سلمانی
مرتضی شجاری استاد
رهام شرف استاد
عبدالعلی شکر فلسفه اسلامی دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه شیراز
محمد جواد شمس
سیدمصطفی شهرایینی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
مرضیه صادقی استاد
مسعود صادقی فلسفه اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
فاطمه صادق زاده
اکبر صالحی عضو هیات علمی گروه فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه خوارزمی تهران
جواد صالحی گروه روانشناسی دانشگاه زنجان
فاطمه صانعی استاد حق التدریس
محمد صدرا
عبداله صلواتی استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدرضا عبدالله نژاد عضو هیأت علمی
مرتضی عرفانی دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه فلسفه و حکمت اسلامی
سید علی علم الهدا فلسفه اسلامی دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه پیام نور
حسن فتح‌زاده گروه فلسفه، دانشگاه زنجان
محمد صادق فلاحت دانشگاه زنجان
هادی فنایی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
رضا قاسمیان مزار حکمت متعالیه فلسفه
محمد حسن قدردان قراملکی کلام اسلامی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
قدرت اله قربانی دانشگاه خوارزمی
هاشم قربانی استاد
حسین کاظمی استاد
محمود کاظمی
سحر کاوندی حکمت متعالیه عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
طاهره کمالی زاده استاد
رضا کوهکن استاد
دکتر ماحوزی استاد
مهدی محبتی دانشگاه زنجان
اصغر محمدی حکمت متعالیه دانشگاه زنجان
مجید ملایوسفی استاد
مهدی منزه
بهادر مهرکی استاد
امیر مومنی دانشگاه زنجان
ذوالفقار ناصری فلسفه دین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فرشته ندری ابیانه عرفان الهیات ، علوم انسانی ، بوعلی سینا ، همدان ، ایران
ابراهیم نویی
لیلا هوشنگی دانشگاه الزهرا